IntServ Access är en tjänst som gör det möjligt att koppla ihop olika typer av system med passagesystem. Detta kan exempelvis vara ett boknings- eller kundhanteringssystem.

Om hantering av kort, rfid-brickor eller koder ingår i din verksamhet kan du förenkla administrationen av dessa. Istället för att administrera detta i passagesystemets programvara, samtidigt som du måste hantera kunder i ett annat, så kan du samla det i systemet som du huvudsakligen använder i din verksamhet istället. Slipp dubbelarbete i olika system - med IntServ Access.

Systemleverantörer som har stöd för IntServ Access:

  • Gymcontrol

Passagesystem som stöds av IntServ Access:

  • Vaka (Axema Access Control)
  • Entro (Bewator / Siemens / Vanderbilt)
  • ARX (ASSA)
  • 2N Access Commander (2N Telekomunikace)
  • Paxton Net2 (Paxton Access)

Förutsättningar

För att tjänsten skall fungera måste IntServ Access kunna kommunicera med ditt passagesystem. Detta innebär att passagesystemet måste vara åtkomligt via Internet. Den åtgärd som normalt behöver göras är att din brandvägg måste konfigureras för att tillåta detta.

Beroende på vad du har för avtal med din Internetleverantör så har du antingen en dynamisk eller statisk (fast) IP-adress kopplad till ditt abonnemang. De flesta Internetleverantörer kan erbjuda en publik fast IP-adress eller lösningar för att möjliggöra anslutning av externa tjänster, vilket fungerar bäst med IntServ Access. Med en dynamisk IP-adress måste denna kopplas ihop med en DNS, exempelvis via tjänsten DynDNS, för att IntServ Access skall kunna ansluta till passagesystemet. En del passagesystem har även stöd för DynDNS inbyggt för att ge stöd för dynamiska IP-adresser. Din IT-leverantör eller låsinstallatör bör kunna hjälpa dig med detta.

Din systemleverantör måste också ha stöd för integration mot passagesystem genom IntServ Access, samt behöva aktivera detta för dig som kund. Kontakta din systemleverantör för mer information.