Systemleverantörer – Integratörer
Plattformen som låter dig koppla ihop ditt system mot flera av marknadens passagesystem.
Allt med endast EN integration.
Du når snabbt ut till fler kunder, sparar tid och får en kostnadseffektiv lösning.
Utöka möjligheterna i ditt…
Bokningssystem, affärssystem / CRM, besökssystem, medlems- eller personalregister
En integration ger koppling till…